En aquesta comissió s'ha parlat de la propera trobada a l'Escala de tots els representants verds de les escoles verdes de l'Alt Empordà. La trobada sera a les 9 del matí del dia 7 de març de 2024. 

Durant l'activitat, els diferents participants seran protagonistes de diferents proves i recerca en un itinerari circular pel Parc Natural del Montgrí

Les Escolàpies de Figueres hi participarem amb els nostres agents verds de Secundària.

Segur que ens ho passarem molt bé!


 La 3a reunió del curs 2023-2024 d’Escola Verda ha tingut lloc el dia 11 de gener a la Biblioteca,

dins del recinte de les Escolàpies Figueres, amb ubicació al Carrer Peralada, 55 de Figueres

(17600). Han presidit la reunió del Parlament Verd els coordinadors de Quart d’E.S.O. Idoia Aldao,

Marc Ayats, Carla Ricart i Lluís Carrasco.


La sessió s’ha iniciat amb la presència d’Alba Benejam i Àlex Álvarez, representants de 3r de

primària, Cayetano Martínez i Aleix Toda, representants de 4t de primària, Lola Vàzquez i Pep

Bancells, representants de 5è de primària, Marina Carrillo i Julia Carrasco, representants de 6è de

primària, Enric Gutierrez i Miguel Martínez, representants de 1r d’E.S.O., Ernest Palomera i

Gerardo Gilces, representants de 2n d’E.S.O., Roser Salip, representant de l’equip directiu, Esteve

Miràngels i Àlex Catalàn, representants dels docents de secundària i Sandra Palomé, representant

dels docents de primària.


La sessió s’ha donat per iniciada a les 10:05 h. Els punts del dia eren:

1. Benvinguda

2. Novetats

3. Treball en grups.

4. Posada en comú

5. Pròxima reunió i precs i preguntes


Referent al punt 1,

S’ha donat la benvinguda a tots els membres i s’ha introduït el tema d’avui.


Referent al punt 2,

S’ha parlat de la participació dels membres a les xarxes, tot recordant-los el paper que poden tenir

tot compartint notícies d’actualitat referents al medi ambient, per poder penjar-les i informar a la

gent a través del blog i l’Instagram.


Referent al punt 3,

Els representats s’han dividit en grups i han proposat millores per a cada eix. Aquestes tasques

han estat delegades a primer d’ESO, per fer-les durant l’hora que tenen disponible i així nosaltres

poder dedicar més temps al funcionament del parlament verd.

Prioritats de cada grup:

Grup Informació

Reciclatge Crear 3 cartells per les escombraries.

Paper alumini Disseny d’un cartell. A més s’ha eliminat la tasca de crear una paperera específica.

Estalvi energètic Disseny d’un cartell.

Paper Disseny d’un cartell.

Aigua Canviar les aixetes manuals, principalment la d’I5 i la del menjador.

Per consultar els requisits de cada cartell, especificacions tasques 11-01-2024


Referent al punt 4,

No s’ha fet la posada en comú, atès que no hi ha hagut temps.


Referent al punt 5,

S’ha escollit com a data per a la pròxima reunió el dia 8 de febrer.


 La 2a reunió del curs 2023-2024 d’Escola Verda ha tingut lloc el dia 30 de novembre a la Biblioteca, dins del recinte de les Escolàpies Figueres, amb ubicació al Carrer Peralada, 55 de Figueres (17600). Han presidit la reunió del Parlament Verd els coordinadors de Quart d’E.S.O.

Idoia Aldao, Marc Ayats, Carla Ricart i Lluís Carrasco.


La sessió s’ha iniciat amb la presència d’Alba Benejam i Àlex Álvarez, representants de 3r de primària, Cayetano Martínez i Aleix Toda, representants de 4t de primària, Lola Vàzquez i Pep Bancells, representants de 5è de primària, Marina Carrillo i Julia Carrasco, representants de 6è de primària, Enric Gutierrez i Miguel Martínez, representants de 1r d’E.S.O., Ernest Palomera i Gerardo Gilces, representants de 2n d’E.S.O. Marc Batra i Arnau Yáñez, representants de 3r d’E.S.O., Roser Salip, representant de l’equip directiu, Esteve Miràngels i Àlex Catalàn, representants dels docents de secundària i Sandra Palomé, representant dels docents de primària.


La sessió s’ha donat per iniciada a les 10:00 h. Els punts del dia eren:

1. Benvinguda i presentació nous membres

2. Novetats

3. Treball en grups

4. Posada en comú

5. Pròxima reunió i precs i preguntes


Referent al punt 1,

S’ha donat la benvinguda als nous membres del parlament verd, els representants de Tercer d’E.S.O.


Referent al punt 2,

S’ha parlat del blog i de l’Instagram, els quals volem reactivar. S’ha convidat a la implicació dels representants de cada curs, tot compartint notícies o escrivint artícles, que posteriorment serien publicats pels gestors de les xarxes socials. L’alumnat de quart demanarà accés a l’Instagram d’escola verda per poder-lo també gestionar.

L’alumnat de Primer d’ESO està treballant per dur a terme una gimcana relacionada amb el medi ambient, que es realitzaria a final de curs.


Referent al punt 3,

Cada grup ha fet i desenvolupat propostes relacionades amb el seu eix.


Referent al punt 4

Reciclatge 

- Revisar que cada aula tingui les escombraries necessàries.

- Enganxar cartells a cadascuna d’aquestes de forma visible.

(amb la forma del tauler d’una cistella de bàsquet).

Estalvi energètic 

- Instal·lar llums de baix consum a totes les aules.

- Enganxar cartells fomentant l’estalvi energètic.

- Reduir la quantitat o temps de càrrega dels Chromebooks.

Paper d’alumini 

- Fomentar els Boc’n Rolls i carmanyoles

- Paperera específica per aquest tipus de residu.

Paper 

- Fomentar l’ús de la impressió en doble cara.

- Instal·lar a cada aula un espai on depositar i utilitzar papers en brut, com el que trobem al laboratori.

- Cartells fomentant l’ús d’aquests papers

- Canviar el paper de mans per assecadors.

- Incentivar l’estalvi de paper de bany a canvi de més diners per a pilotes i materials pel pati.

Aigua 

- Canviar fonts i aixetes manuals a automàtiques. (menjador i Quart d’ESO B)

- Instal·lar brides o sistemes a les fonts per tal que ragin menys temps.

- Reduir la pressió de la instal·lació d’aigua (si es pot)

- Regar menys sovint el pati de pedres (no és possible) o fer-ho amb un sistema més eficient.


Altres propostes

- Crear una llista per revisar qui porta paper d’alumini, com la de la fruita. També podria ser una que donés un petit premi a qui no en portés, incentivant en lloc de castigar.

- Crear Boc’n rolls com a projecte a l’assignatura de tecnologia. Referent al punt 5,

S’ha escollit com a data de la pròxima reunió el dijous 11 de gener de 2023

Aquesta reunió seria per dur a terme les tasques proposades. Algunes d’aquestes poden ser relegades a l’alumnat de primer d’ESO.

 
Avui dijous, 2 de novembre de 2023, fem la primera reunió del Parlament Verd del present curs 2023-24. Els alumnes de 4t d'ESO Lluís Carrasco, Carla Ricart, Marc Ayats i Idoia Aldao, porten el timó de la reunió amb totes els representants verds des de 3r de Primària.

Ordre del dia:

  • Presentació de tots els membres del Parlament i rebuda dels nous agents verds de 3r de primària.
  • Repàs i avaluació del passat exercici 2022-23: guerra al paper d'alumini, papereres de plàstic dur, estalvi energètic a l'escola, bon ús del paper...
  • Eixos del present curs: tòners, reciclatge, estalvi energètic, reducció ús de l'aigua...
  • Dinàmica... fem 3 grups barrejats... i tenim que fer pluja de propostes en un minut de temps...
  • Posada en comú
Des de 1r d'ESO es proposa una dinàmica per fer una gimcana a final de curs... A partir de les diferents proves, farem una selecció de quines poden ser més engrescadores...


 
Valoració per part de les diferents escoles verdes de les accions realitzades fins al moment, una proposta oberta a possibles crítiques i esperit de millora.

Des de la comissió es vol potenciar la figura del Coordinador de cada escola, no com un personatge encarrregat de tot, sinó en un Dinamitzador capaç d'atraure altres professors en la tasca de desenvolupar estratègies sostenibles dins de l'escola. 

Es proposa i s'accepta una trobada d'escoles verdes a l'Escala, el proper 7 de març de 2024


 
Uns 120 alumnes i una cinquantena de professors de 24 instituts gironins ha participat avui a l’Edifici de la Generalitat a Girona en el Fòrum d’Escoles Verdes de Secundària que impulsen els departaments de Territori i Sostenibilitat i Educació, amb la coordinació de l’empresa de serveis Tosca.

Durant el fòrum cada institut ha presentat a la resta de participants una de les accions que realitza en el marc del Programa Escoles Verdes. Els alumnes que hi han participat formen part dels comitès ambientals dels respectius instituts. Avui el fòrum reunia els del Gironès, Pla de l’Estany, Selva, Alt Empordà i Baix Empordà.
 
Les accions que s’han presentat durant la jornada feien referència, entre altres temes, als residus que es generen en una escola; a la gestió d’un hort; la construcció d’instruments amb material reciclat; reciclatge de materials d’escriptura, o estalvi d’aigua a les aixetes del centre.
 
El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
 
El delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, ha agraït tant a alumnes com a professors el seu esperit reivindicatiu en la defensa del territori. “L’objectiu final és que no hàgim d’organitzar jornades com aquesta perquè tots ja estiguem prou conscienciats sobre el medi ambient”, ha assegurat Vila.


Ens proposem una campanya de sensibilització per erradicar l'ús del paper d'alumini per embolicar els entrepans de l'hora d'esmorzar i berenar.


Línies de treball:
  • Cartell
  • Logo i un eslògan potent
  • Infografia informativa 
  • Photocall 

OlderStories Inici