PRIMER PARLAMENT VERD POST-COVID

 

La 6ª reunió d’Escola Verda a tingut lloc el dia 22 d’octubre de l’any 2021 a la Biblioteca, dins del recinte de les Escolàpies Figueres, amb ubicació al Carrer Peralada, 55 de Figueres (17600). Han presidit la reunió del Parlament Verd els dos coordinadors, per una banda Marc Viusà i Jan Gabern, representant de 4t d’E.S.O. “A” i, per l’altra, Ferran Carreira i Arnau Mallorquí, representant de 4t d’E.S.O. “B”.

La sessió s’ha iniciat amb la presència dels diferents representants dels cursos des del 3r de la primària fins al 3r de l'ESO. Cada classe, A i B, assisteix amb un representant.

També assisteixen els docents de les diferents etapes, infantil, primària i secundària.

La sessió s’ha donat per iniciada a les 10:00h. Els punts del dia eren: 

 • 1. Presentació de tots els membres i curs.

 • 2. Explicar les campanyes que es duien a terme.

 • 3. Explicar campanyes que s’havien parlat o iniciat.

 • 4. Explicar actes conjunts amb altres escoles verdes de la comarca o de la província.

 • 5. Revisar cada campanya com està.

 • 6. Propostes per aquest curs tant de contiuïtat com inici alguna.

Temes que s'han tractat:

S'ha mencionat que es volia reprendre la campanya del paper d'alumini. Les diferents propostes per combatre'l, han estat les següents:

 • Fer una obra de teatre per conscienciar a les persones sobre l'impacte mediambiental que pot comportar aquest. (Dirigit més cap als nens).

 • Fer una carta als pares. Normalment qui sol realitzar els entrepans són els tutors legals i per tant se'ls hi ha de fer arribar. La realitzaríem nosaltres, els representants de 4t d'ESO.

 • Una xarrada més formal "la típica" amb la seva presentació de fons... (dirigit més cap a les famílies)

 • Fer una gimcana dirigit per a totes les edats, tant per adults com per a nens petits.

 • Realitzar algun tipus de Escape Room.

 • Fer alguna cursa d'orientació.

 • ...

Propostes per solucionar-ho:

 • Boc'n Roll: és un embolcall reutilitzable per a entrepans, galetes, fruita i altres aliments que substitueix els productes tradicionals com poden ser la bossa de plàstic o el paper d'alumini d'un sol ús. Els podríem fer nosaltres i vendre'ls per autofinançar-nos. Tindrien el logo d'ecolàpies.

Altres temes que s'han tractat són:

Els contenidors de plàstic durs, per llençar els bolis quan se'ls hi ha acabat la tinta, o pels típexs... S'haurien de fabricar per a tots els cursos de tot l'ESO, ja que no en tenen.

Els Contenidors de papers. En tota l'escola hi ha molt pocs cursos que en tinguin per tant se n'haurien d'aconseguir, ja que són molt funcionals.

Començar amb la campanya Apilo (Reciclatge de piles). Dintre de totes les propostes que hi ha hagut per aquest tema la que més ha d'estacat ha estat la de crear contenidors animats amb dibuixos o diferents tipus de jocs. El que s'intentaria crear en aquesta proposta seria una espècie de competitivitat entre classes o cursos per incitar a les persones a reciclar. A part també premiaríem el que hagi reciclat més (el curs/classe que hi hagi introduït més piles dintre el contenidor) i això cada X temps (cada trimestre o cada mes) per no perdre l'interès dels participants.

Així doncs, quedem que, fins a nova reunió (19 de novembre a les 10 hores), s'acorda que cada representant de cada classe miri si tenen els diferents contenidors que hem mencionat anteriorment (el de paper, el de plàstic dur i el de piles) i que seguidament que ens ho facin arribar.


Figueres, a 22 d'octubre de 2021


NewerStories OlderStories Inici