REPRESENTANTS 2017/2018


Us presentem els REPRESENTANTS de l'alumnat i el professorat del curs 2017/2018:

De l'alumnat:


Del professorat:


Roser Salip
Representant de l'equip directiu

Sol Reverter
Representant del professorat d'ESO

Esteve Miràngels
Representant del professorat d'ESO

Sandra Palomé
Representant del professorat d'educació primària 

Montse Gallego
Representant del professorat d'educació infantil

Cristina Vilanova
Representant del professorat d'educació infantil

NewerStories OlderStories Inici